Kypsyysnäyte, ohjeet laatimiseen

Täältä löytyy vuoden 2016 alussa tulleet ohjeet kypsärille

kypsyysnäytte_ohjeet

Kypsyysnäyte

Tavoitteet

Kypsyysnäyte on lain vaatima osoitus korkeakoulututkinnon suorittajan ammatillisesta kypsyydestä ja erinomaisesta suomen kielen kirjoittamisen taidosta. Kypsyysnäytteestä arvioidaan sekä sisältö (ohjaaja) että kieli (viestinnän opettaja).

Tehtävänanto

Kirjoitusohjeet

Merkitse ensimmäiselle sivulle nimesi, opiskelijatunnuksesi ja vuosikurssisi ja vastaanottajiksi sekä työsi ohjaaja että viestinnän opettaja. Jätä marginaalit. Otsikoi tekstisi. Kirjoita 450–600 sanaa selvällä käsialalla, niin että isot ja pienet kirjaimet ja sanarajat erottuvat (ei tikkukirjaimilla). Kirjoita joka riville, erota kappaleet toisistaan tyhjällä rivillä, älä sisennä kappaleiden alkuja. Kirjoita lukijalle, joka tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet, mutta ei ole nähnyt itse opinnäytetyötä. Kirjoitusaikaa on neljä tuntia.

Kypsyysnäytteen arviointi

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Arviointikriteerit ovat seuraavat:

Sisältö

  • tekstin ja tehtävänannon vastaavuus
  • kyky tiivistää ja löytää lukijalle olennainen tieto
  • kyky käsitellä annettua aihetta asiantuntevasti

Kieli

  • tekstin itsenäisyys (ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä)
  • rakenteen ja käsittelyn johdonmukaisuus (tavallisesti johdanto – käsittely – lopetus)
  • hyvä asiatyyli, selostava ote
  • kielen ja oikeinkirjoituksen virheettömyys.
Mainokset